Конгресна сала

Конгресна сала

Хотелот располага со конгресна сала прилагодена за организирање на семинари, конгреси,деловни настани и други бизнис средби со капацитет од 70 седишта,комплетно опремена со

  • 2 лцд проектори
  • Озвучување
  • Бежични и статични микрофони
  • Флип чарт табли
  • Говорница
  • Bежичен интернет.