За Дојран

Дојран е историски град во југоисточниот дел на Република Македонија на брегот на Дојранското Езеро. Градот бил разурнат во Првата светска војна кога броел дури 18.000 жители. Денес името Дојран го носат три населби разместени околу Дојранското Езеро.

Планината Беласица се протега на север од ова природно езеро. Фактот дека оваа низина се отвора на југот ја определува неговата медитеранска клима која се карактеризира со топли и суви лета и свежи, влажни зими. Тој се наоѓа на тромеѓето помеѓу Република Македонија, Република Бугарија и Република Грција.

mk_MK