Конференциска сала
Конференциската сала е со капацитет до 70 седиште и е комплетно опремена со: 
- 2 ЛЦД прожектори 
- комплетно озвучување 
- flip-chart табли 
- бежичен и статичен микрофон
- говорница 
- бежичен интернет
mk_MK